Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/22 w obwodzie nr 223 i 245 Koła Łowieckiego NR 17 "Jarząbek" w Łącku

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995r Prawo łowieckie (t.j.Dz.U.2020, poz.1683 ze zm.),  Wójt Gminy Łącko podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/22 w obwodzie nr 223 i 245 KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 17 „JARZĄBEK” w Łącku.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

- Plan polowań zbiorowych 2021/2022 Koła Łowieckiego „Jarząbek”.

 

 Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości :

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łącko,

- na stronie internetowej Gminy Łącko (www.lacko.pl) oraz BIP,

- sołtysi miejscowości – Brzyna, Czarny Potok, Czerniec, Kicznia, Łącko, Maszkowice, Obidza, Szczereż, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż, Zagorzyn, Zarzecze.