Nowy dach na Remizie OSP w Czerńcu

 
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerńcu zakończyli prace polegające na modernizacji budynku remizy w zakresie wymiany pokrycia dachowego. Były one możliwe do realizacji dzięki uzyskanemu wsparciu z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2022”, dotacji z budżetu Gminy Łącko oraz środkom własnym.
Zakres robót, wykonanych przez firmę THB Sp. z o.o. z Czerńca, objął:
- demontaż pokrycia dachowego,
- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z maty
- pokrycie dachu blachą trapezową,
- ułożenie gąsiorów,
- montaż rynien dachowych oraz rur i lejów spustowych,
- obróbki blacharskie,
- montaż tabliczki informacyjnej.
Celem zadania był wzrost standardu i poprawa bezpieczeństwa w budynku oraz poprawa funkcjonalności remizy. Wymiana pokrycia dachowego była kwestią kluczową w długofalowych planach jednostki OSP Czerniec, ponieważ bez realizacji tego podstawowego zakresu robót nie jest możliwe dalsze modernizowanie obiektu.
Koszt całkowity zadania: 119 061,71 zł.
Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 44 000,00 zł.
Dofinansowanie z budżetu Gminy Łącko: 40 000,00 zł.
Środki własne OSP Czerniec: 35 061,71.
Zdjęcie 1 Nowy dach na budynku Remizy OSP w Czerńcu
Zdjęcie 2 Tabliczka informująca o otrzymanym dofinansowaniu na wymianę dachu Remizy OSP w Czerńcu
Zdjęcie 3 Prace remontowe przy wymianie dachu Remizy OSP