Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko w roku 2024 Wójt Gminy Łącko przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571) mogą zgłosić swoją kandydaturę do pracy w komisji konkursowej poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata, w terminie do dnia 29.11.2023 r. bezpośrednio na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy w Łącku.

 

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina