Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Łącko na lata 2021-2030

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii oraz ewentualnych sugestii zmian w ramach prezentowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Łącko na lata 2021-2030 - poprzez wypełnienie i odesłanie formularza. Uwagi można przesyłać do 30 czerwca 2021 r. na adres e-mail: gmina@lacko.pl.

Po zakończeniu procesu i analizie przedstawionych uwag opracowana zostanie finalna wersja dokumentu Strategii.

Załączniki do pobrania: