Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko - badanie rynku

Badanie rynku na potrzeby realizacji obsługi bankowej budżetu Gminy Łącko w okresie od kwietnia 2013r. do marca 2016r.

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia, Gmina Łacko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia wyżej wymienionej usługi.

BADANIE RYNKU - obsługa bankowa.

Załącznik nr 1 do Badania Rynku.