Już niedługo VeloDunajec będzie łączył Gminę Łącko z Gminą Ochotnica Dolna. W Zabrzeży powstaje kładka pieszo – rowerowa.

Trwa budowa kładki pieszo-rowerowej w Zabrzeży (Wietrznice), która powstaje w ramach budowy brakującego odcinka VeloDunajec (pomiędzy Krościenkiem i Zabrzeżą). Realizacja tej inwestycji została podzielona na 4 części.

Trzy pierwsze dotyczą Gmin Krościenko nad Dunajcem oraz Ochotnica Dolna. Ostatnie z zadań dotyczy również Gminy Łącko, gdyż kładka, która będzie łączyć ścieżkę rowerową między miejscowościami Zabrzeż – Tylmanowa powstaje na terenie, który Gmina Łącko zakupiła w październiku 2019 r., z przeznaczeniem pod budowę tej ścieżki.

Aktualnie trwają prace związane z budową kładki na rzece Dunajec pomiędzy Zabrzeżą i Tylmanową wraz z dojazdami oraz infrastrukturą niezbędną. Przebudowa drogi wojewódzkiej będzie polegać na przebudowie pobocza na ciąg pieszo-rowerowy o długości 42 mb. Powstająca kładka została zaprojektowana jako obiekt dwuprzęsłowy o długości ok. 120 m.

Całość robót ma zostać oddana do użytku w 2021 r.

Zadanie jest realizowane przez Zarząd Dróg Wojejwódzkich w Krakowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Podziel się: