Inwestycje w gminie już ruszyły

Rozpoczęły się prace przy realizacji nowych inwestycji w Gminie Łącko. Jako jeden z pierwszych placów budowy oddano teren związany z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Jazowsko. Jest to jedna z większych inwestycji realizowanych obecnie przy współudziale środków unijnych w naszej gminie.

Na ukończeniu jest już zadanie związane z remontem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kosnowej.

Następną, wyczekiwaną głównie przez najmłodszych mieszkańców Kiczni, inwestycją jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej. Prace w tym zakresie mają zakończyć się do końca sierpnia br.

Z nowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego mogą już korzystać mieszkańcy Kadczy. Na oddanym 9 lipca br. do użytku obiekcie można zagrać w piłkę siatkową, koszykową i ręczną.

Podziel się:
Prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Jazowsku.
Remiza OSP w Woli Kosnowej.
Remont remizy OSP w Woli Kosnowej.
Remont dachu w remizie OSP w Woli Kosnowej.
Rozpoczęcie prac przy placu zabaw w Kiczni.
Rozpoczęcie prac przy placu zabaw w Kiczni.
Boisko wielofunkcyjne w Kadczy.
Boisko wielofunkcyjne w Kadczy.
Odbiór końcowy boiska wielofunkcyjnego w Kadczy. Od lewej: Pan Jan Kotas Sołtys wsi , Pani Teresa Baran Kierownik w UG Łącko, Pan Tadeusz Grabowski Przedstawiciel Wykonawcy NOVA SPORT Sp. z o.o., Pan Adam Nowacki Inspektor w UG Łącko, Pan Eugeniusz Zbozień Radny Gminy Łącko.