Jakość powietrza:

Aktualności

07.11.2012 - Hala widowiskowo-sportowa w Łącku.

Wójt Gminy Łącko zaprasza do korzystania z hali widowiskowo-sportowej w Łącku. Zainteresowani mogą korzystać z wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z szatnią, ścianki wspinaczkowej, siłowni oraz sauny.

 Hala widowiskowo-sportowa...
07.11.2012 - KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁĄCKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko z a p r a s z a wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Łącko do konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 KONSULTACJE PROJEKTU... Czytaj więcej: KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁĄCKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013
18.10.2012 - Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.

Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 18.10.2012 r. do 08.11.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącku oraz na stronie internetowej www.lacko.pl zostało wywieszone ogłoszenie Wójta Gminy Łącko w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łącko, położonej w miejscowości Jazowsko, przeznaczonej do dzierżawy.

Informacja - do pobrania.

 Informacja o wykazie...
16.10.2012 - Gmina Łącko inwestorem na medal.

Wyróżnienie INWESTOR NA MEDAL dla Gminy Łącko zostało przyznane za zaangażowanie w prawidłowy przebieg procesów  inwestycyjnych, pozyskanie finansowania ze środków Unii Europejskiej, a także za działalność na rzecz rozwoju infrastruktury.

 Gmina Łącko inwestorem... Czytaj więcej: Gmina Łącko inwestorem na medal.
02.10.2012 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko: Część„A” i „B”.

 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko.
28.09.2012 - Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich działającej na terenie Gminy Łącko wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
15.10.2012 r. - 29.10.2012 r.

 Nabór wniosków o... Czytaj więcej: Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Odnowa i rozwój wsi".
28.09.2012 - Informacja.

Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 20.09.2012 r. do 11.10.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Jazowsku stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz został opublikowany na stronie internetowej www.lacko.pl

Informacja.