Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej w Łącku

Minister Marek Sawicki oraz Minister Władysław Kosiniak-Kamysz w dniu dzisiejszym odwiedzili Łącko. Na początek Panowie odwiedzili Urząd Gminy Łącko, gdzie Janusz Klag Wójt Gminy zaprosił obu ministrów na wojewódzką inaugurację roku szkolnego do nowowybudowanego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku. Odbędzie się ona 1 września br.

W spotkaniu uczestniczyli również Stanisław Pasoń Poseł na Sejm II RP, Mieczysław Kiełbasa Wicestarosta Nowosądecki, Andrzej Bukała, Stanisław Myjak oraz inni goście.

Wójt prowadził rozmowę z Ministrem Sawickim dotyczącą promocji produktów regionalnych oraz wsparcia sadowników dotkniętych embargiem na sprzedaż owoców i ostatnimi stratami spowodowanymi przez gradobicie. Minister Sawicki obiecał rządowe wsparcie na odtworzenie gospodarstw rolnych oraz wsparcie sprzedaży produktów rolnych poza kraje Unii Europejskiej. Poinformował również o przygotowywanych przez ministerstwo zmianach w ubezpieczeniach gospodarstw rolnych.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o przesunięciu środków finansowych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych do usuwania skutków powodzi i wichur. Dzięki tym środkom w naszej gminie zostało zatrudnionych 10 osób.

Ministrowie wzięli również udział w podsumowaniu półkolonii dla dzieci organizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej, dofinansowanej z KRUS. Wszystkim zebranym uczestnikom rozdali jabłka łąckie zachęcając do ich większego spożywania.
W ramach tegorocznych dwóch turnusów półkolonii w Łącku dzieci uczestniczyły w integracyjnych zajęciach plastycznych, konkursach wiedzy i rozgrywkach sportowych. Zorganizowano w sumie 12 wycieczek oraz pokazy gadów i płazów.

Zdjęcie 1 Od lewej: Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Klag Wójt Gminy Łącko.
Zdjęcie 2 Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zdjęcie 3 Podsumowania półkoloni dla dzieci.
Zdjęcie 4 Zebrani goście.
Zdjęcie 5 Od lewej: Mieczysław Kiełbasa, Marek Sawicki, Władysław Kosiniak-Kamysz, Janusz Klag.
Zdjęcie 6 Stanisław Pasoń Poseł na Sejm RP II kadencji.
Zdjęcie 7 Od lewej: Marek Sawicki, Władysław Kosiniak-Kamysz, Janusz Klag.
Zdjęcie 8 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wójt Gminy Łącko.
Zdjęcie 9 Jabłka Łąckie.