Jakość powietrza:

Aktualności

15.05.2012 - Uroczyste otwarcie hali widowiskowo-sportowej w Łącku.

13 maja oficjalnie otwarto halę widowiskowo – sportową w Łącku. Budowa realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego  w ramach Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

 Uroczyste otwarcie hali... Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie hali widowiskowo-sportowej w Łącku.
15.05.2012 - Oficjalne otwarcie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Łącku

W pierwszym dniu Święta Kwitnącej Jabłoni 12 maja o godzinie 17.00 w Łącku odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”.

 Oficjalne otwarcie... Czytaj więcej: Oficjalne otwarcie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Łącku
08.05.2012 - Rozbudowa oczyszczalni w Jazowsku dofinansowana ze środków Unii Europejskiej

2 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Pan Janusz Klag Wójt Gminy Łącko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łącko Pani Małgorzaty Bochenek, podpisał umowę na dofinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jazowsko”.

 Rozbudowa oczyszczalni w... Czytaj więcej: Rozbudowa oczyszczalni w Jazowsku dofinansowana ze środków Unii Europejskiej
20.04.2012 - Odwołanie konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola

Wójt Gminy Łącko w zarządzeniu Nr 29/2012 z dnia 20.04. 2012 odwołał konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jazowsku i Samorządowego Przedszkola w Łącku (www.bip.lacko.pl zakładka Zarządzenia Wójta)

 Odwołanie konkursu na... Czytaj więcej: Odwołanie konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola
13.04.2012 - Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli

Wójt Gminy Łącko Zarządzeniem nr 28/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Maszkowicach, Zabrzeży, Kiczni, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Obidzy oraz dyrektorów przedszkoli w Jazowsku i Łącku

 Wójt Gminy ogłasza... Czytaj więcej: Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
10.04.2012 - Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk "Orlik"

Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzania czasu wolnego na obiektach sportowych ORLIK w Łącku i Jazowsku.

Mamy do dyspozycji:
- boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej / ręcznej / koszykówki / tenisa ziemnego,
- boisko do piłki nożnej.

Obiekty czynne są  od poniedziałku do piątku w godzinach 1400-2100 , w soboty 1200-2100, w niedziele 1400-2100.

Szczegółowe informacje dostępne są na tablicach ogłoszeń przy ww. obiektach.

 Zapraszamy do korzystania...
29.03.2012 - Święto Kwitnącej Jabłoni - 11-13 maj 2012 r.

Święto Kwitnącej Jabłoni już niebawem. Zapraszamy do zapoznania się z programem imprezy.

Wszelkie informacje na stronie: www.swieto.lacko.pl

 Święto Kwitnącej... Czytaj więcej: Święto Kwitnącej Jabłoni - 11-13 maj 2012 r.
14.03.2012 - Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

13 marca 2012 r.  w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, przyznanych w ramach pierwszej transzy środków na 2012 rok.

 Promesa na usuwanie... Czytaj więcej: Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
06.03.2012 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwał:

 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko