Jakość powietrza:

Aktualności

30.10.2013 - Otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kadczy
            24 października 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy miało miejsce uroczyste otwarcie nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego. Honorowymi gośćmi byli: Wójt Gminy Łącko Pan Janusz Klag, Z-ca Wójta Pan Tadeusz Zaremba, Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Warzecha, Skarbnik Gminy...
 Otwarcie wielofunkcyjnego... Czytaj więcej: Otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kadczy
29.10.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z późn. zmianami), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
28.10.2013 - Wizualizacja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łącku i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku
Przedstawiamy wizualizację rozbudowywanego w chwili obecnej budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łącku, którego planowany termin ukończenia  jest w roku 2015. Na przedstawionej wizualizacji znajduje się również budynek Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku. Gmina Łącko posiada niezbędną dokumentację projektową budowy Szkoły...
 Wizualizacja Zespołu... Czytaj więcej: Wizualizacja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łącku i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku
28.10.2013 - Kolejna dotacja dla Gminy Łącko
          10 października 2013 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie ocenił wniosek Gminy Łącko złożony w ramach II naboru w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie pn. „Przebudowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości...
 Kolejna dotacja dla Gminy... Czytaj więcej: Kolejna dotacja dla Gminy Łącko
28.10.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko z dnia 28.10. 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat   Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze. zm) Wójt Gminy Łącko ogłasza, co następuje: z zasobu...
 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
25.10.2013 - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży. Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze. zm.) oraz Uchwałą Nr 73/XXXI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 5 września 2013 r....
 Wykaz nieruchomości... Czytaj więcej: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży
22.10.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
Wójt Gminy Łącko ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łącko.   Przedmiotem sprzedaży są działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1617/8 o pow. 0.1101 ha, 1617/5 o pow. 0.2446 ha, 1617/11 o pow. 0.0078 ha powstałe z podziału działek nr 1617/2 i 1617/4, dla których w...
 Ogłoszenie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
21.10.2013 - Mieszkanka Jazowska obchodziła swoje 100 urodziny
W dniu 18 października 2013 r. Pani Katarzyna Mikulec (nazwisko rodowe Kudłacz) mieszkanka Jazowska obchodziła swoje 100 urodziny. W tym uroczystym dniu Dostojna Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń, przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat życia. Władze samorządowe, Pan Janusz Klag Wójt Gminy wraz z Panem Zdzisławem Warzechą...
 Mieszkanka Jazowska... Czytaj więcej: Mieszkanka Jazowska obchodziła swoje 100 urodziny
17.10.2013 - Spotkanie Wójta Gminy Łącko z dyrektorami placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej
W dniu 15 października 2013r. odbyło się uroczyste spotkanie  Janusza Klaga  Wójta Gminy Łącko z dyrektorami placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko. Dyrektorzy  i  desygnowani do nagrody Wójta nauczyciele, przyjęli najserdeczniejsze życzenia.  Życzenia kierowane były do  wszystkich pracowników oświaty z okazji Dnia...
 Spotkanie Wójta Gminy... Czytaj więcej: Spotkanie Wójta Gminy Łącko z dyrektorami placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej