Komunikat dla rolników

W związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, Wójt Gminy Łącko przypomina o możliwości składania wniosków o oszacowanie skód w gospodarstwach rolnych. Wnioski powinny być złożone na odpowiednich formularzach dostępnych na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łącko. Dalsze czynności z tym związane uzależnione są od decyzji władz wyższego szczebla.

 

WZORY DOKUMENTÓW

  • Załącznik nr I – Wniosek rolnika. (pobierz)
  • Załącznik nr I.1 – Zbiorcze zestawienie z kilku gmin. (pobierz)
  • Załącznik nr I.2 – Produkcja roślinna (uprawy gruntowe-środki obrotowe). (pobierz)
  • Załącznik nr I.3 – Produkcja roślinna (uprawy w szklarniach i tunelach foliowych). (pobierz)
  • Załącznik nr I.4 – Produkcja roślinna (środki trwałe). (pobierz)
  • Załącznik nr I.5 – Produkcja zwierzęca (środki obrotowe). (pobierz)
  • Załącznik nr I.6 – Produkcja zwierzęca (środki trwałe). (pobierz)
  • Załącznik nr I.7 – Maszyna i ciągniki rolnicze. (pobierz)
  • Załącznik nr I.8 – Budynki gospodarcze. (pobierz)
  • Załącznik nr I.9 – Stawy rybne. (pobierz)