Jakość powietrza:

Aktualności

27.10.2011 - Otwarcie Szkoły Podstawowej w Kadczy

Niezwykle uroczystą oprawę miało otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy.

Otwarcie Szkoły Podstawowej w Kadczy
26.10.2011 - Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Wójt Gminy Łąckoinformuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie MEW na rzece  Dunajec w km 137+500 w m. Zabrzeż-osada – Wietrznice, gm. Łącko, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie”

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa
14.10.2011 - "Łącko nocą"- wystawa fotograficzna

Już od przyszłego tygodnia w Urzędzie Gminy w Łącku będzie można podziwiać zdjęcia autorstwa Janusza Szczepaniaka wykonane techniką tzw. „rybiego oka”.

10.10.2011 - Odwołanie spotkania z por. Jerzym Widejko ps "Jureczek"

Serdecznie przepraszamy, ale z przyczyn od nas niezależnych spotkanie z por. Jerzym Widejko nie odbędzie się. 

Odwołanie spotkania z por. Jerzym Widejko ps
10.10.2011 - Informacja o dodatkowej pomocy finansowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne mogą się ubiegać o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej w miesiącu listopadzie i grudniu 2011 r. w wysokości 100 zł. miesięcznie.

Informacja o dodatkowej pomocy finansowej
06.10.2011 - Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich zaprasza

Spotkanie dla beneficjentów dotyczące uzyskania dofinansowania w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013 Działanie Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla „MAŁYCH PROJEKTÓW”

Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich zaprasza
28.09.2011 - Sądeczanin napisał: Przedstawiciele gminy Łącko na Dożynkach Prezydenckich w Spale

W weekend odbyły się Dożynki Prezydenckie w Spale, w powicie tomaszowskim. I tym razem wśród zgromadzonych pod egidą Bronisława Komorowskiego znalazł się przedstawiciel ziemi łąckiej, Tłocznia Maurera.

Sądeczanin napisał: Przedstawiciele gminy Łącko na Dożynkach Prezydenckich w Spale
26.09.2011 - LGD "Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich" ogłasza nabór wniosków

o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „MAŁE PROJEKTY” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

LGD
26.09.2011 - Promocja Jabłek Łąckich w Brukseli

W dniach 20-21 września odbyła się promocja chronionych oznaczeniem geograficznym jabłek, pochodzących z gminy Łącko. Owoce wystawiano i rozdawano w budynkach Rady i Parlamentu Europejskiego.

Promocja Jabłek Łąckich w Brukseli