Rozszerzenie projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” i kolejne środki na edukację w Gminie Łącko

W związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, Gmina Łącko uzyskała zgodę Instytucji Wdrażającej na ich wykorzystanie z przeznaczeniem na objęcie wsparciem dodatkowych 68 dzieci w ramach 3 oddziałów przedszkolnych, utworzonych i prowadzonych przez Realizatora projektu – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku.

Rozszerzenie projektu pozwoliło na przeznaczenie ponad 125 tys. zł na edukację przedszkolną w ZSP w Łącku na zakup sprzętu multimedialnego i interaktywnego, pomocy dydaktycznych teatralnych, logopedycznych i plastycznych, zabawek do sal i na plac zabaw oraz wyposażenia kuchni. Ponadto wykonano system wizyjny kamer monitorujących plac zabaw. Wszystkie przedszkolaki uczestniczą również w zajęciach kulturalno-teatralnych. Warto tutaj zaznaczyć, że są to środki w 100% pozyskane z funduszy unijnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 23 dzieci wraz z jego dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie wiejskiej Gminy Łącko a także wdrożenie dodatkowych zajęć wyrównujących deficyty zdiagnozowane u dzieci, w latach 2017-2018, dla łącznie 91 dzieci.

 

na pasek startowy

Projekt RPMP.10.01.02-12-0109/17 „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Podziel się:

Jakość powietrza: