Jakość powietrza:

Aktualności

21.11.2011 - Dzień Seniora w Maszkowicach

W dniu 19 listopada w Maszkowicach odbył się tradycyjnie organizowany „Dzień Seniora”. Gospodarzami imprezy byli Antoni Łazarz  Dyrektor Szkoły Podstawowej  oraz Rada Rodziców. Uroczystość zgromadziła ponad 100 osób.

Dzień Seniora w Maszkowicach
17.11.2011 - Dom w Kadczy już nie zagraża bezpieczeństwu
Po ponad półrocznych staraniach i zabiegach Wójta Gminy Łącko Janusza Klaga ruszyły prace rozbiórki domu w Kadczy o nr 40., który już od wielu lat zagrażał bezpieczeństwu, stojąc bezpośrednio w pasie drogowym. Najpierw doszło do sfinalizowania rozmów ze spadkobiercą właścicieli, Leonem Ferberem, mieszkającym na stałe z Stanach...
Dom w Kadczy już nie zagraża bezpieczeństwu
09.11.2011 - Twoją szansą- nowe kwalifikacje zawodowe

Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza Sp. z zaprasza do udziału w projekcie „Twoją szansą – nowe kwalifikacje zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku.

Twoją szansą- nowe kwalifikacje zawodowe
09.11.2011 - Wizyta studyjna Marszałka Wojewódzwta Śląskiego

5 listopada 2011r. Powiatowy Ośrodek Wspierania Uczniów Zdolnych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku odwiedził w ramach wizyty studyjnej Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego. Gościem uczestników zajęć  był także Janusz Klag Wójt Gminy Łącko.

Wizyta studyjna Marszałka Wojewódzwta Śląskiego
07.11.2011 - Narodowe Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Łącku.

Narodowe Święto Niepodległości
02.11.2011 - Informacja o wykazie nieruchomości

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 31.10.2011 r. do 21.11.2011 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącku oraz na stronie internetowej www.lacko.pl i www.bip.lacko.pl, zostało wywieszone ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Jazowsko i Kadcza, stanowiących własność Gminy Łącko, przeznaczonych do dzierżawy.

Informacja o wykazie nieruchomości
31.10.2011 - Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Łącko do konsultacji rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012
28.10.2011 - Akcja Znicz 2011

W dniach od 28 października do 1 listopada 2011 roku, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu  prowadzi działania  „ZNICZ”.

Akcja Znicz 2011
27.10.2011 - Otwarcie Szkoły Podstawowej w Kadczy

Niezwykle uroczystą oprawę miało otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy.

Otwarcie Szkoły Podstawowej w Kadczy