Jakość powietrza:

Aktualności

20.09.2013 - Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty”

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich działającego na terenie Gminy Łącko wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy...

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty”
16.09.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży. Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
16.09.2013 - Piszą o nas: "Łącko stawia na inwestycje i edukację"

13 sierpnia 2013r. Tydzień Nowosądecki zamieścił artykuł "Łącko stawia na inwestycje i edukację". Rozmowa z Januszem Klagiem, Wójtem Gminy Łacko.

Piszą o nas:
16.09.2013 - Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw"

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich działającego na terenie Gminy Łącko wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu
16.09.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
Wójt Gminy Łącko ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łącko.   Z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr NS1S/00108527/0 położonej w miejscowości Zabrzeż: - działka gruntu o numerze ewidencyjnym 107 o pow. 0.35 ha Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu...
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
11.09.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
Wójt Gminy Łącko ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łącko.   Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie Łącko gmina Łącko stanowiąca działkę gruntu nr 1807/1  o pow. 1.77 ha objęta księgą wieczystą nr NS1S/00066175/0. Zgodnie z ustaleniami...
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
11.09.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
Wójt Gminy Łącko ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łącko.   Z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr NS1S/00108466/4. 1.Działka gruntu nr 1065/3 o pow.1.05 ha w miejscowości Obidza, dla której w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest...
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
04.09.2013 - Wojewoda Małopolski podpisał umowę na rozbudowę szkoły w Łącku.

W dniu 4 września 2013r., w Sali Obrad Urzędu Gminy Łącko, została podpisana umowa pomiędzy Gminą Łącko i Wojewodą Małopolskim na rozbudowę Zespołu Szklono - Gimnazjalnego w Łącku. Biorąc pod uwagę znaczenie tej umowy w celu jej podpisania do Łącka przybył Pan Jerzy Miller Wojewoda Małopolski. 

Wojewoda Małopolski podpisał umowę na rozbudowę szkoły w Łącku.
03.09.2013 - Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Łącko
     W dniu 31.08.2013r. na Rynku w Łącku, odbyły się pokazy ratownictwa drogowego realizowanego przez Jednostki OSP z terenu Gminy Łącko. W ramach ćwiczeń zainscenizowano wypadek drogowy z udziałem 2 pojazdów. Strażacy przeprowadzili ćwiczebną akcję ratowniczą. Po przeprowadzonych pokazach ratownictwa drogowego oraz pokazowych...
Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Łącko