XIX Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”

W Szkole Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy odbyła się XIX edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych Gminy Łącko. Organizatorami i koordynatorami konkursu byli: dyrektor Stanisław Szwarkowski oraz nauczycielki: Aleksandra Cebula i Anna Szwarkowska.

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej (tekstu z lukami i krzyżówki) oraz części komputerowej, opartych na wiadomościach z różnych przedmiotów nauczania, i odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie kl. IV -VI i uczniowie kl. VII-VIII.

Ogółem w ortograficznych zmaganiach udział wzięło 21 uczniów- reprezentantów wszystkich szkół podstawowych Gminy Łącko. Komisja konkursowa (nauczycielki języka polskiego), oceniająca wykonanie zadań konkursowych, podkreśliła bardzo wysoki poziom umiejętności ortograficznych uczniów.

Najlepsze wyniki uzyskali:

Grupa młodsza, kl. IV-VI:

I miejsce - Piotr Mrówka (kl. V, SP w Łącku) oraz Alicja Turek (kl. VI, SP w Kadczy) -141p./155p.;

II miejsce - Anna Gromala (kl. VI, SP w Zabrzeży) – 138p./155p.;     

III miejsce - Maksymilian Bieryt (kl. VI, SP w Jazowsku) – 136p./155p.

Grupa starsza, kl. VII-VIII:

I miejsce - Weronika Cebula (kl. VIII, SP w Kadczy) – 150p./160p.;

II miejsce – Amelia Plata (kl. VIII, SP w Jazowsku) – 139p./160p.;

III miejsce – Damian Kulig (kl. VIII, SP w Zarzeczu) – 135p./160p.                                                               

Obecni na podsumowaniu konkursu: Wójt Gminy Łącko Pan Jan Dziedzina, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej Pani Jadwiga Jastrzębska oraz Dyrektor ZSP w Kadczy  Stanisław Szwarkowski wręczyli nagrody i dyplomy  dla uczniów oraz podziękowania dla nauczycieli/opiekunów i sponsorów upominków rzeczowych, przeznaczonych dla uczestników.

Konkurs wpłynął na rozwój wiedzy i umiejętności ortograficznych uczniów. Przyczynił się do kształtowania postaw prozdrowotnych - m.in. prawidłowych postaw i nawyków w zakresie efektywnego spędzania czasu wolnego bez nałogów (alkoholizmu, palenia tytoniu oraz sięgania po różnego rodzaju środki psychoaktywne).

Podziel się: