Jakość powietrza:

Aktualności

02.10.2013 - Informacja ZPKWM w sprawie projektu planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego
W związku z pismem  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Urząd Gminy Łącko informuje, iż zainteresowane podmioty mogą się zapoznać z treścią projektu planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego  w okresie 31 października – 20 listopada 2013r., w siedzibie Urzędu Gminy Łącko. Treść zawiadomienia o...
Informacja ZPKWM w sprawie projektu planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego
27.09.2013 - Ruszyła długo oczekiwana rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku
    W dniu 12.09.2013r., nastąpiło przekazanie placu pod rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku. Prace przy budowie rozpoczęły się niemal od zaraz. Stare skrzydło szkoły zostało rozebrane w kilka dni, a następnie przystąpiono do prac ziemnych oraz wykonania fundamentów. Zakres już wykonanych prac, można prześledzić na...
Ruszyła długo oczekiwana rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku
24.09.2013 - Spotkanie jubileuszowe Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Łącku
21.09.2013r. /sobota/ w restauracji „Pod Jabłonią” w Łącku odbyło się spotkanie członków  Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Łącku z okazji 30- lecia powstania Koła PZW w Łącku. Na wstępie głos zabrał Prezes Koła PZW w Łącku Zbigniew Gromala przedstawiając 30 letnią historię Koła oraz odznaczając wszystkich członków...
Spotkanie jubileuszowe Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Łącku
23.09.2013 - Kolejne inwestycje gminne dofinansowane z PROW
W dniu 16 września 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Wójt Gminy Łącko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał umowy o dofinansowanie trzech kolejnych projektów. Zadania te w łącznej wartości ponad 2 mln zł będą  realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów...
Kolejne inwestycje gminne dofinansowane z PROW
20.09.2013 - Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty”

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich działającego na terenie Gminy Łącko wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy...

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty”
16.09.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży. Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
16.09.2013 - Piszą o nas: "Łącko stawia na inwestycje i edukację"

13 sierpnia 2013r. Tydzień Nowosądecki zamieścił artykuł "Łącko stawia na inwestycje i edukację". Rozmowa z Januszem Klagiem, Wójtem Gminy Łacko.

Piszą o nas:
16.09.2013 - Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw"

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich działającego na terenie Gminy Łącko wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu
16.09.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
Wójt Gminy Łącko ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łącko.   Z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr NS1S/00108527/0 położonej w miejscowości Zabrzeż: - działka gruntu o numerze ewidencyjnym 107 o pow. 0.35 ha Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu...
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko