Jakość powietrza:

Aktualności

05.04.2016 - OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko

Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z dnia 24.10.2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał  Rady Gminy Łącko w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”: Nr 13/V/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. zmienionej uchwałą Nr 53/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015 r. i Nr 28/VI/2015 z dnia 24 marca 2015 r. zmienionej uchwałą Nr 29/VII/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy... Czytaj więcej: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łącko
31.03.2016 - Informacja Wójta Gminy Łącko

Wójt Gminy Łącko informuje, że: od 1 kwietnia 2016 roku przyjmowane będą wnioski o świadczenie wychowawcze „500 plus”, w Urzędzie Gminy Łącko w godzinach pracy urzędu.

 Informacja Wójta Gminy... Czytaj więcej: Informacja Wójta Gminy Łącko
31.03.2016 - Nabór wstępnych wniosków na modernizację istniejących kotłowi węglowych na terenie Gminy Łącko

Niniejszym informujemy, iż z dniem 25 marca br. rozpoczynamy nabór wstępnych wniosków na modernizację istniejących kotłowni węglowych na terenie Gminy Łącko.

Chcąc zmniejszyć ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, Gmina Łącko zamierza uzyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego na modernizację kotłowni.

 Nabór wstępnych... Czytaj więcej: Nabór wstępnych wniosków na modernizację istniejących kotłowi węglowych na terenie Gminy Łącko
29.03.2016 - Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo, w roku 2016 Samorząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Jest to pionierskie w Polsce przedsięwzięcie na tak szeroką skalę

Budżet Obywatelski Czytaj więcej: Budżet Obywatelski
24.03.2016 - Życzenia Świąteczne

yczenia

Życzenia Świąteczne
24.03.2016 - Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje...

Informacja Czytaj więcej: Informacja
23.03.2016 - Informacja
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że od dnia 01.04.2016 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Łącko zostanie przeniesiony z Czerńca na teren Oczyszczalni Ścieków w Łącku. Odpady selektywnie zebrane przyjmowane będą w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 17ºº, w...
Informacja Czytaj więcej: Informacja
22.03.2016 - Wójt Gminy Łącko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Łącko

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022 (uchwała nr 67/XIII/2015 Rady Gminy w Łącku z dnia 23.09.2015 r.), na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1777), Wójt Gminy Łącko zaprasza do zapoznania się z projektem Regulaminu pracy Komitetu Rewitalizacji Gminy Łącko oraz do składania wniosków i uwag do Regulaminu.

 Wójt Gminy Łącko... Czytaj więcej: Wójt Gminy Łącko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Łącko
21.03.2016 - Międzyszkolny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych

Jak co roku w okresie przedświątecznym miał miejsce Międzyszkolny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku. Wpłynęło na niego ponad 40 prac.

 Międzyszkolny Konkurs... Czytaj więcej: Międzyszkolny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych