Jakość powietrza:

Aktualności

08.09.2014 - Szkolenia dla uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce i osób z grupy 50+ biorących udział w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko”

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w szkoleniach dla osób z grupy 50+ jest przynależność do grupy docelowej:
- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 844,45 zł.


Szkolenia dla uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce i osób z grupy 50+ biorących udział w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko”
05.09.2014 - Posiedzenie rozszerzonej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Łącko.

W dniu 4 września w sali obrad Urzędu Gminy Łącko odbyło się posiedzenie rozszerzonej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Łącko. Głównym tematem spotkania była sprawa bezpieczeństwa w świetle ostatnich wydarzeń z udziałem Romów na drodze wojewódzkiej Maszkowicach. 

Posiedzenie rozszerzonej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Łącko.
04.09.2014 - Komunikat w sprawie jakości wody w sieci Wodociągu Publicznego Łącko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu stwierdza, że woda w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 41, z póź. zmianami).

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu w sprawie jakości wody w sieci Wodociągu Publicznego Łącko

Komunikat w sprawie jakości wody w sieci Wodociągu Publicznego Łącko
02.09.2014 - Małopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015 w Łącku

1 września 2014 r. w Łącku odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015 połączona z otwarciem nowo wybudowanego gimnazjum w Łącku.

Małopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015 w Łącku
28.08.2014 - Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku z 28.08.2014r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje,  iż po przeprowadzonych badaniach wody z wodociągu w Łącku  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które powodują brak przydatności wody do bezpośredniego spożycia.

W
obec powyższego zwracamy się z prośbą do osób korzystających z wodociągu w Łącku o wykorzystywanie wody tylko do celów sanitarnych i gospodarczych.

Ponadto informujemy, że woda zdatna do spożycia jest dostępna w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącku w pojemnikach 5 litrowych w godz. od 7.00 do 18.00.

Komunikat ważny do odwołania

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku
33-390 Łącko 755
tel. 18 444 55 58

 

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku z 28.08.2014r.
27.08.2014 - Dodatkowe zestawy komputerowe i internet dla mieszkańców

Wójt Gminy Łącko informuje, iż rozpoczął się proces dodatkowej rekrutacji do projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Rekrutacja potrwa od dnia 25.08.2014 r. do dnia 05.09.2014 r.

Dodatkowe zestawy komputerowe i internet dla mieszkańców
25.08.2014 - Informacja ARR w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw i owoców w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską.

Agencja Rynku Rolnego, informuje że w związku  z brakiem możliwości  sprzedaży warzyw i owoców w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską, producenci, którzy mają zamiar wycofać określone produkty mogą składać powiadomienia na piśmie do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego

Informacja ARR w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw i owoców w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską.
22.08.2014 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej w Łącku

Minister Marek Sawicki oraz Minister Władysław Kosiniak-Kamysz w dniu dzisiejszym odwiedzili Łącko. Na początek Panowie odwiedzili Urząd Gminy Łącko, gdzie Janusz Klag Wójt Gminy zaprosił obu ministrów na wojewódzką inaugurację roku szkolnego do nowowybudowanego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku. Odbędzie się ona 1 września br.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej w Łącku
22.08.2014 - Informacja o Festynie Parafialnym w Jazowsku

Informujemy, że parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jazowsku serdecznie zaprasza 24 sierpnia 2014 roku (niedziela) na „Festyn Parafialny”, który odbędzie się w Jazowsku na stadionie Ludowego Klubu Sportowego.

Informacja o Festynie Parafialnym w Jazowsku