Jakość powietrza:

Aktualności

25.07.2014 - Informacja o skutkach ulewnego deszczu
W dniu wczorajszym 24 lipca w godzinach nocnych na terenie Gminy Łącko wystąpiły ulewne deszcze, które spowodowały znaczne straty w infrastrukturze komunalnej oraz prywatnych posesjach. Największe szkody wyrządziły potoki, które nagle wezbrały powodując poważne zagrożenie. W ich wyniku zalane zostały domostwa prywatne, podmyte i...
Informacja o skutkach ulewnego deszczu
22.07.2014 - Ruszyła przebudowa Rynku w Łącku
Rozpoczęły się prace budowlane w ramach projektu „Rewitalizacja centrum miejscowości Łącko” w ramach których zostanie wykonana rewitalizacja łąckiego Rynku. Dokumenty przygotowane przez gminę zostały pozytywnie ocenione przez Radę Gminy oraz samorząd województwa, dzięki czemu uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju...
Ruszyła przebudowa Rynku w Łącku
18.07.2014 - Projekt "Pierwszy dzwonek" skierowany dla rodzin wielodzietnych 4+
Urząd Gminy Łącko informuje o możliwości składania deklaracji o przyznanie wsparcia finansowego na zakup artykułów edukacyjnych, oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych z...
 Projekt
08.07.2014 - Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

Starosta Nowosądecki w dniu 25.06.2014r. wydał decyzję nr 3/D/2014, znak: GB.II.6740.322.2014 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa istniejącej drogi gminnej nr 291925K Kluczniki w m. Zabrzeż" w km od 0 - 013,43 do 0 + 171,52 w obrębie Zabrzeż, gm. Łącko.

Załącznik: obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego
30.06.2014 - Z wizytą w Szob na Węgrzech

W dniach 27-29 czerwca br. delegacja samorządu Gminy Łącko oraz Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto z Łącka przebywała na Węgrzech w partnerskiej Gminie Szob. Odbywały się tam doroczne uroczystości z okazji święta patrona Gminy Szob św. Władysława.

Z wizytą w Szob na Węgrzech
25.06.2014 - Gminne zawody Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łącko
Gminne zawody Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łącko w tym roku odbyły się 22 czerwca. Warto podkreślić, że w zawodach udział wzięły wszystkie jednostki z terenu Gminy Łącko. Zawody były na bardzo wysokim poziomie. Startujące drużyny mocno ze sobą rywalizowały. Uczestnicy zawodów byli bardzo przejęci i...
Gminne zawody Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łącko
18.06.2014 - Uroczysta sesja absolutoryjna Rady Gminy Łącko
W dniu 18.06.2014 r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Łącko, która miała uroczysty charakter ze względu na podjęcie Uchwały Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Łącko, z tytułu wykonania budżetu Gminy Łącko za rok 2013. Przed podjęciem decyzji, radni zapoznali się z pozytywną uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w...
Uroczysta sesja absolutoryjna Rady Gminy Łącko
16.06.2014 - Informacja dla podmiotów rejestrujących działalność w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych.
Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Krakowie informuje  podmioty rejestrujące działalność w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych o obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do  inspektoratu. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia...
Informacja dla  podmiotów rejestrujących działalność w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych.
12.06.2014 - Budowa kanalizacji burzowej etap II w m. Czerniec
Urząd Gminy Łącko informuje, iż obecnie w miejscowości Czerniec trwają prace związane z budową kanalizacji burzowej. Swoim zakresem obejmują roboty ziemne, ułożenie rur kanalizacyjnych oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej. Termin zakończenia planowany jest na koniec 2014 roku. Poniżej prezentujemy zdjęcia pokazujące stan wykonywanych...
Budowa kanalizacji burzowej etap II w m. Czerniec