Aktualności

17.02.2012 - ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z OKAZJI 70-TEJ ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie z por. Jerzym Widejko.
Spotkanie objął swoim patronatem Józef Lassota Poseł na Sejm RP.

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z OKAZJI 70-TEJ ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ
16.02.2012 - I Gminny Turniej Młodych Szachistów

W dniach 14-16 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku odbył się I Gminny Turniej Młodych Szachistów o Puchar Janusza Klaga Wójta Gminy Łącko. Wzięło w nim udział 12 zawodników.

I Gminny Turniej Młodych Szachistów
14.02.2012 - Sukcesy Górali Łąckich na 40. Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej.

Duży sukces odnieśli Górale Łąccy na Karnawale Góralskim, jaki odbył się w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach od 9 do 11 lutego.

Sukcesy Górali Łąckich na 40. Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej.
13.02.2012 - Lodowisko w Łącku

Wójt Gminy Łącko informuje, że z dniem 13 lutego 2012 r. zostanie uruchomione lodowisko zlokalizowane przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku. Szczegóły dotyczące funkcjonowania lodowiska zawarte są w załączonym Regulaminie.

Lodowisko w Łącku
13.02.2012 - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 13.02.2012 r. do 05.03.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącku oraz na stronie internetowej www.lacko.pl i www.bip.lacko.pl zostało wywieszone ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Łącku   stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do dzierżawy pod użytkowanie rolnicze.

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
10.02.2012 - XIII Gminny Konkurs Młodych Wokalistów.

W dniu 8 lutego w sali GOK-u w Łącku odbył się XIII Gminny Konkurs Młodych Wokalistów, w którym udział wzięło 35 wykonawców.

XIII Gminny Konkurs Młodych Wokalistów.
07.02.2012 - Łąccy górale będą mieć swój słownik

Na stronie onet.pl pojawił się artykuł dotyczący realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie słownika gwary i okolic”. Projekt realizowany jest z zakresu Małych projektów w ramach działania   413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Łąccy górale będą mieć swój słownik
02.02.2012 - OSTRZEŻENIE UWAGA NA SILNE MROZY !

Komunikaty meteorologiczne w najbliższych dniach przewidują spadek temperatury powietrza do – 30 °C. Apeluję o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące pomocy. Proszę mieszkańców gminy o wykazanie wrażliwości wobec osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i innych potrzebujących pomocy. Proszę o wszelkie informacje o potrzebujących pomocy.

OSTRZEŻENIE  UWAGA NA SILNE MROZY !
27.01.2012 - Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko w 2012 r.

Informuję, iż w dniu 13.01.2012 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2012 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 119/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko w 2012 r.

Jakość powietrza: