Aktualności

13.04.2012 - Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli

Wójt Gminy Łącko Zarządzeniem nr 28/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Maszkowicach, Zabrzeży, Kiczni, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Obidzy oraz dyrektorów przedszkoli w Jazowsku i Łącku

Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
10.04.2012 - Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk "Orlik"

Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzania czasu wolnego na obiektach sportowych ORLIK w Łącku i Jazowsku.

Mamy do dyspozycji:
- boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej / ręcznej / koszykówki / tenisa ziemnego,
- boisko do piłki nożnej.

Obiekty czynne są  od poniedziałku do piątku w godzinach 1400-2100 , w soboty 1200-2100, w niedziele 1400-2100.

Szczegółowe informacje dostępne są na tablicach ogłoszeń przy ww. obiektach.

Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk
29.03.2012 - Święto Kwitnącej Jabłoni - 11-13 maj 2012 r.

Święto Kwitnącej Jabłoni już niebawem. Zapraszamy do zapoznania się z programem imprezy.

Wszelkie informacje na stronie: www.swieto.lacko.pl

Święto Kwitnącej Jabłoni - 11-13 maj 2012 r.
14.03.2012 - Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

13 marca 2012 r.  w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, przyznanych w ramach pierwszej transzy środków na 2012 rok.

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
06.03.2012 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łącko uchwał:

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
28.02.2012 - Żywa lekcja historii z porucznikiem Jerzym Widejko

27 lutego w Łącku odbyło się spotkanie z porucznikiem Jerzym Widejko pseudonim „Jureczek” – najmłodszym partyzantem III Brygady Wileńskiej Armii Krajowej.

Żywa lekcja historii z porucznikiem Jerzym Widejko
21.02.2012 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam:

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
17.02.2012 - ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z OKAZJI 70-TEJ ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie z por. Jerzym Widejko.
Spotkanie objął swoim patronatem Józef Lassota Poseł na Sejm RP.

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z OKAZJI 70-TEJ ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ
16.02.2012 - I Gminny Turniej Młodych Szachistów

W dniach 14-16 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku odbył się I Gminny Turniej Młodych Szachistów o Puchar Janusza Klaga Wójta Gminy Łącko. Wzięło w nim udział 12 zawodników.

I Gminny Turniej Młodych Szachistów

Jakość powietrza: