Jakość powietrza:

Aktualności

22.01.2015 - Budowa placu targowego w Łącku
Końcem roku 2014 rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania Budowa placu targowego w Łącku. W ramach projektu całkowicie przebudowany zostanie obecny plac targowy. Powstaną nowe miejsca parkingowe, budynek administracyjny, wiaty handlowe, wiaty do handlu zwierzętami, budynek służb weterynaryjnych. Całość placu zostanie...
Budowa placu targowego w Łącku
19.01.2015 - "Fiyrloki" laureatami Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

W dniach 15-17.01. odbyły się przesłuchania konkursowe w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. W wyniku eliminacji regionalnych do udziału w nich została zakwalifikowana Kapela Góralska "Fiyrloki" prowadzona przez Leszka Moryto, działająca przy GOK w Łącku.

14.01.2015 - Konsultacja projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. W  terminie 6 miesięcy, od dnia 22.12.2014 r. do dnia 22.06.2015 r., odbywają się konsultacje społeczne Planów zarządzania ryzykiem...
Konsultacja projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
12.01.2015 - 23. Finał WOŚP w Łącku

17 645,39 zł - to kwota z tegorocznej finałowej zbiórki na terenie Gminy Łącko. Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję - serdecznie dziękujemy.

23. Finał WOŚP w Łącku
09.01.2015 - XXV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych.

W dniu 9 stycznia br. odbył się XXV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Łącku. Wzięły w nim udział 3 dziecięce grupy kolędnicze i 1 młodzieżowa. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.

XXV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych.
08.01.2015 - Koncert Kolęd i Pastorałek - 6.01.2015

6 stycznia 2015 r. - w Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) - w kościele parafialnym w Łącku odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej im. T. Moryto z Łącka i chóru parafialnego "Zew Gór".

Koncert Kolęd i Pastorałek - 6.01.2015
31.12.2014 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2015.

WÓJT GMINY ŁĄCKO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2015 oraz zaprasza do składania ofert.

Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

Załączniki:

1. Zarządzenie nr 131.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

3. Wzór oferty.

4. Wzór sprawozdania.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2015.
31.12.2014 - Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2015 Wójt Gminy Łącko przyjmuje zgłoszenia uczestnictwa w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą zgłosić swoją kandydaturę do pracy w komisji konkursowej poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata  lub też przez podmiot zgłaszający kandydata, w terminie do dnia 9 stycznia 2015 r. bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Łącko.


Załacznik:
1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenia dla członka komisji konkursowej.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej
18.12.2014 - Wesołych Świąt!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łącko!
Niech Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych
przyniosą wiele radości, optymizmu i pogody ducha.
W Nowym Roku  niech wiara płynąca z Narodzin Chrystusa
codziennie dodaje  siły do realizacji  Państwa zamierzeń.

 

Przewodnicząca Rady Gminy                         Wójt Gminy Łącko

Bernadetta Wąchała-Gawełek                        Jan Dziedzina

Wesołych Świąt!