K O M U N I K A T dotyczący wprowadzenia II stopnia alarmowego

W związku z wprowadzeniem II stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz I stopnia alarmowego CRP (Stopień ALFA CRP przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzeniem nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. Urząd Gminy Łącko informuje o konieczności podjęcia następujących działań:

- prowadzić monitoring zdarzeń „nietypowych” zaistniałych na danym terenie w oparciu               

   o dostępne źródła informacji,

- ograniczyć wejścia do obiektów,

- zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki  i pomieszczenia,

- sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowości dróg ewakuacyjnych,

- wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów

   teleinformatycznych, 

- wprowadzić monitoring i weryfikację, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa

   komunikacji elektronicznej,

- sprawdzić dostępność usług elektronicznych,

- poinformować podległych pracowników o konieczności  zachowania zwiększonej czujności                

  w  stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności pracowników

  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów,

- sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów  teleinformatycznych,

- zapewnić dostępność w trybie alarmowym pracowników odpowiedzialnych                                   

  za bezpieczeństwo systemów,

- wprowadzić całodobowe dyżury teleinformatyczne dla administratorów systemów

  kluczowych dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz personelu uprawnionego do

  podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Personel gminnych jednostek administracyjnych prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności w korzystaniu z systemów teleinformatycznych oraz o zgłaszanie do Urzędu Gminy Łącko wszelkich nieprawidłowości związanych z eksploatacją w/w systemów.

Podziel się: