Gmina Łącko zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym oraz warsztatach tematycznych w ramach projektu "Naturalnie EKO"

kaska

Gmina Łącko zaprasza do udziału
w konkursie ekologicznym oraz warsztatach tematycznych
w ramach projektu 

„Naturalnie EKO"

Kto może wziąć udział?
Dzieci i młodzież, a także placówki oświatowe
a) mieszkańcy Małopolski w szczególności Subregionu Sądeckiego (Powiat Nowosądecki, Limanowski, Gorlicki i Miasto Nowy Sącz) w tym dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych oraz osoby dorosłe zamieszkujące ten obszar.

Co jest celem działań?
Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli na obszarze Gm. Łącko poprzez organizację konkursu ekologicznego oraz organizację warsztatów, a także poszerzenie ich wiedzy nt. zasad gospodarowania
odpadami komunalnymi, promocja idei Zero Waste , ochrony owadów zapylających oraz OZE. 
 
1. Konkurs ekologiczny
Każda zainteresowana osoba młoda może samodzielnie, wspólnie z rówieśnikami lub z rodzicami/ opiekunkami przygotować projekt ekologiczny tj. film, animację, model 3D, autorski prototyp / urządzenie, zorganizować akcję uliczną i zarejestrować ją. Liczy się kreatywność oraz liczba zaangażowanych osób w projekt. Trzy najciekawsze projekty indywidualne otrzymają nagrody rzeczowe: tablet. Nagroda dla grupy (do 30 os): vocher na wycieczkę o tematyce ekologicznej. Termin składania prac w konkursie ekologicznym upływa 6 listopada br.
 
2. Warsztaty tematyczne
Do udziału w warsztatach zgłaszają się szkoły podstawowe i przedszkola z terenu Gminy Łącko. Tematyka dotyczy:
- Zero Waste - co można zrobić z odpadów i jak zmniejszyć ich liczbę;
- Segregacja odpadów
- Budowa domków dla owadów i montaż przy placówce; Owady zapylające - jak je chronić ?
- Czy woda jest czysta? - poznajemy zasady oszczędzania wody; analiza próbek wody
- Co to takiego to OZE? - słońce, wiatr, woda jak je wykorzystać dla ochrony środowiska
Placówka zgłasza minimum 1 grupę liczącą minimum 20 osób. Placówka może zgłosić większą liczbę grup. 
Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 14 września br. 

 

Dokumenty do pobrania: