Gmina Łącko współfinansowała zakup nowych radiowozów policyjnych

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia miało miejsce uroczyste przekazanie radiowozów policyjnych, które zostały zakupione dzięki dofinansowaniu udzielonemu Policji przez siedem gmin z terenu naszego powiatu oraz przez starostwo powiatowe.

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu insp. Jarosław Tokarczyk w wigilię podziękował włodarzom gmin: Łącko, Stary Sącz, Podegrodzie, Korzenna, Nawojowa, Łabowa i Grybów oraz Staroście Nowosądeckiemu, za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwe było wzbogacenie policyjnej floty o nowe samochody służbowe. Trzy radiowozy wyprodukowane w 2019 roku zostały zakupione w połowie z budżetu Policji, a w połowie z budżetu samorządów, natomiast jeden, marki Toyota Land Cruiser, w całości z budżetu Policji.

Radiowóz marki Hyundai i 30, dofinansowany przez Starostwo Powiatowe oraz gminy: Stary Sącz, Łącko i Podegrodzie trafi na stan Komisariatu Policji w Starym Sączu, jednak będzie również wykorzystywany w służbie na terenie Łącka i Podegrodzia.

Natomiast pozostałe dwa samochody KIA Sportage, z napędem na 4 koła, dofinansowane przez Starostę Nowosądeckiego oraz władze samorządowe z Korzennej, Grybowa, Łabowej oraz Nawojowej trafią do dwóch Posterunków Policji: w Korzennej i Nawojowej.

W uroczystym przekazaniu pojazdów udział wzięli Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki, Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza oraz Wójtowie Gmin: Łącko – Jan Dziedzina, Podegrodzie – Stanisław Banach, Korzenna – Leszek Skowron, Nawojowa – Stanisław Kiełbasa oraz Zastępcy Wójtów Gmin: Łabowa – Sławomir Rybarski i Grybów – Andrzej Poręba.

Policję, oprócz Komendanta Miejskiego reprezentowali także Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu – nadkom. Tomasz Florek i mł. insp. Adam Bukański oraz funkcjonariusze z Nowego Sącza i poszczególnych komisariatów.

Uroczyste przekazanie samochodów rozpoczęło się od poświęcenia ich przez ks. dr Jerzego Jurkiewicza - Prepozyta Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Insp. Jarosław Tokarczyk złożył podziękowania dla przedstawicieli wszystkich samorządów za wsparcie finansowe udzielone w 2019 r., wręczając im okolicznościowe grawertony. Podkreślił również, że zakup tych radiowozów znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów znajdujących się w rejonie działania sądeckiej Policji.

Źródło:http://nowy-sacz.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/przedswiateczna-uroczystosc-przekazania-radiowozow-dofinansowanych-przez-samorzady

Foto: Mateusz Książkiewicz

Podziel się: