Dofinansowanie w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej na realizowanie zadania „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łącko”

Wartość dofinansowania wynosi 90 % kosztu kwalifikowanego zadania o szacowanej wartości 160 247,81 zł.

Maksymalna wartość zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą - Panią Dominiką Florek, prowadzącą działalność pod nazwą „Firma Przewozowa Osób” – wynosi 178 053,12 zł.

Wkład własny Gminy Łącko do kosztów kwalifikowalnych wyniesie 17 805,31 zł.

Objęte dopłata linie komunikacyjne o łącznej długości 49,33 km z pracą eksploatacyjną 59 351,04 wozokilometrów, obejmują linie komunikacyjne na trasach Kicznia – Brzyna oraz Łącko – Zarzecze.

Zadanie realizowane jest w celu zniwelowania zakłóceń komunikacyjnych oraz umożliwienia mieszkańcom dotarcia do ważnych ośrodków administracyjnych, leczniczych oraz edukacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Łącko.

Planowany termin realizacji zadania to od 05 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

PLAKAT FUNDUSZ CELOWY 2023 rok