Dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 6 na 2023 r. pn.: „Remont drogi gminnej nr 291883K „Maszkowice – Pod Górę” w km od 0+020 do km 0+670 w miejscowości Maszkowice

Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 6 na 2023 r. pn.: „Remont drogi gminnej nr 291883K „Maszkowice – Pod Górę” w km od 0+020 do km 0+670 w miejscowości Maszkowice, Gmina Łącko” w wysokości 203 589,00 zł.

Wartość dofinansowania to około 60 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Całkowita wartość realizacji zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą tj. spółką ZBD GROUP z Nowego Sącza – wynosi 339 315,92 zł. Wkład środków własnych Gminy Łącko do realizacji zadania wynosi 135 726,92 zł (około 40 % kosztów).

Roboty budowlane związane z remontem drogi „Maszkowice – Pod Górę” polegają na wykonaniu nawierzchni jezdni, poboczy oraz zjazdów. Łączna długość odcinka drogi objętej zadaniem to 650 mb.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Łącko, polepszenie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych na terenie Gminy Łącko, zwiększenie dostępności transportowej jednostki administracyjnej, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, itd. Zadanie skierowane jest w szczególności do mieszkańców miejscowości Maszkowice, którzy najczęściej będą korzystać z drogi gminnej nr 291883K Maszkowice – Pod Górę, a także do wszystkich osób, którzy będą ją użytkować.

Planowany termin realizacji inwestycji to pięć miesięcy od daty podpisania umowy, tj. od 19 kwietnia do 19 września br.