Dbamy o poprawę bezpieczeństwa pieszych

Dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu na przejściach dla pieszych, Gmina Łącko w br. wystąpiła z wnioskiem w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” o wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Jazowsko (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej Jazowsko-Obidza) oraz doświetlenia przejścia dla pieszych w m. Łącko (Łącko- Szczawnicka, budynek wielorodzinny).
Koszt wykonania prac łącznie z dokumentacją projektową to kwota 70 000 zł, z czego kwota 21 000 zł to udział finansowy gminy Łącko. Należy zaznaczyć, że w roku 2020 na drodze wojewódzkiej 969 przebiegającej przez teren gminy Łącko doświetlono łącznie 7 przejść dla pieszych w: Zabrzeży, Łącku, Maszkowicach, Jazowsku oraz Kadczy.
W ramach bardzo dobrze układającej się współpracy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego do końca września br. zostanie wykonane przejście dla pieszych wraz z zatoką autobusową oraz odcinkiem chodnika w centrum m. Czerniec.
Ponadto, Gmina Łącko zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o ujęcie w składanym przez powiat wniosku na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na przejściach dla pieszych w ciągach dróg powiatowych następujących zadań:
- Przejście DP 1540K „Łącko – Wola Kosnowa” w m. Łącko (przy SP w Łącku).
- Przejście dla pieszych DP 1542K „Łącko – Naszacowice” m. Łącko (kościół - SP w Łącku).
- Przejście dla pieszych DP 1540K „Łącko – Wola Kosnowa” w m. Łącko (przed kościołem w Łącku).
- Przejście dla pieszych DP 1542K „Łącko – Naszacowice” m. Czarny Potok (przy kościele)
- Wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych (przy cmentarzu) DP 1542K „Łącko – Naszacowice” w m. Łącko.
- Przejście dla pieszych DP 1540K „Łącko – Wola Kosnowa” w m. Łącko (przy budynku Urzędu Gminy w Łącku).
- Przejście dla pieszych DP 1540K „Łącko – Wola Kosnowa” m. Wola Piskulina (k/kościoła).
- Przejście dla pieszych DP 1540K „Łącko – Wola Kosnowa” w m. Wola Piskulina (SP w Zagorzynie).
- Przejście dla pieszych DP 1540K „Łącko – Wola Kosnowa” m. Łącko (przy kapliczce).
Podziel się:
Zdjęcie 1 Doświetlone przejście dla pieszych w Zabrzeży
Zdjęcie 2 Doświetlone przejście dla pieszych w Kadczy