Żywa lekcja historii z porucznikiem Jerzym Widejko

W obchodach 70. rocznicy powstania Armii Krajowej udział wzięli Janusz Klag – Wójt Gminy Łącko, Posłowie na Sejm RP Dorota Niedziela i  Józef Lassota, Zdzisław Warzecha Przewodniczący Rady Gminy Łącko, Radni, Sołtysi, kombatanci i członkowie Solidarności z terenu gminy Łącko, uczniowie z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego i Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku oraz przedstawiciele mediów.

Wójt powitał zebranych gości, podkreślając znaczenie narodowej tożsamości i patriotyzmu.Następnie głos zabrał Józef Lassota Poseł na Sejm RP, który objął spotkanie w Łącku swoim patronatem. Wspiera on starania Jerzego Widejko w edukacji historycznej młodzieży. Odczytano również list przesłany przez Stanisława Koguta Senatora RP.

Wprowadzenia w atmosferę walk partyzanckich w naszym regionie i historii AK dokonał dr Grzegorz Chajko – wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Porucznik Jerzy Widejko spotkanie w Łącku rozpoczął od upamiętnienia swoich kolegów i wszystkich tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny zarówno w trakcie II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu - w trudnym okresie PRL. Jerzy Widejko opowiadał fragmenty swojego życiorysu, o czasach partyzantki, o akcjach przeciwko okupantom niemieckim i radzieckim, o aresztowaniu przez NKWD. Chwilę uwagi poświęcił też na przypomnienie historii paktu Ribbentrop-Mołotow, powstania AK i działań w czasie kampanii wrześniowej. „Jureczek” do dziś dnia przekazuje historię Wileńskiej AK dalej jeżdżąc po kraju i za granicę (Litwa, Łotwa, Ukraina).

Spotkaniu towarzyszył sztandar 11. oddziału Samoobrony Wileńskiej porucznika Czesława Stankiewicza, pseudonim „Komar”, w którego poczcie stali członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec OSW jednostka strzelecka 2045 z Zielonek kolo Krakowa.

Porucznik Jerzy Widejko jest autorem książki „Najmłodszy partyzant wileńskiej AK” oraz bohaterem filmu „Ballada O Jureczku” autorstwa Dariusza Walusiaka.. Za swoja działalność został odznaczony między innymi orderem „Polonia mater nostra est”, przyznawanym osobom zasłużonym dla narodu polskiego.

 

Zdjęcie 1 Porucznik Jerzy Widejko.
Zdjęcie 2 Porucznik Jerzy Widejko.
Zdjęcie 3 Janusz Klag Wójt Gminy Łącko.
Zdjęcie 4 Józef Lassota Poseł na Sejm RP.
Zdjęcie 5 Dr Grzegorz Chajko – wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Zdjęcie 6 Członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec OSW jednostka strzelecka 2045 z Zielonek kolo Krakowa
Zdjęcie 7 Porucznik Jerzy Widejko.
Zdjęcie 8 Odczytanie treści przysięgi Armii Krajowej.
Zdjęcie 9 Zebrani goście. W środku Pan Władysław Dybiec partyzant z Łącka.
Zdjęcie 10 Zebrani goście.
Zdjęcie 11 Młodzież z Jerzym Widejko, Józefem Lassotą i Januszem Klagiem.
Zdjęcie 12 Podpisywanie książek.
Zdjęcie 13 Podziękowanie za niezwykłą lekcję historii.