Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym

Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym dostarczanym za pomocą sieci gazowej (wyłącznie dla celów grzewczych nie ma możliwości zwrotu podatku VAT używanego do gotowania czy podgrzewania wody).

Głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku musi być urządzenie grzewcze zasilane paliwem gazowym dostarczanym za pomocą sieci gazowej.

Zwrot VAT przysługuje dla:

-  jednoosobowych gospodarstw domowych gdy przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2.100 zł

- wieloosobowych gospodarstw domowych gdy przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę.

Przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ustala się jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT na podstawie:

- dochodów osiągniętych w roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.

- dochodów osiągniętych w roku 2022 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.

Refundacja kwoty VAT będzie wynikała z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie gazu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wnioski o refundacje składa się w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za fakturę.

Aktualnie brak jest rządowego wzoru wniosku. Po jego ogłoszeniu będzie podany kolejny komunikat o możliwości składania wniosków.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

  • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.
  • utrzymaniu cen dystrybucji gazu
  • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami
  • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.
 
Do pobrania Wzór Wniosku: