Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Łącko informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami - oryginały do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami – oryginały do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą wypłacane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

DO POBRANIA:

- Wzór Wniosku o zwrot podatku akcyzowego w roku 2024 - plik w formacie pdf (2 221 KB)