Zwrot podatku akcyzowego II nabór wniosków, sierpień 2020

Wójt Gminy Łącko informuje:
 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i
 
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Łącko wraz z formularzem, oświadczeniem i z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
     
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
Pieniądze wypłacane będą w termie:
1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku .
W związku z ograniczeniami w funkcjonowani u Urzędu Gminy Łącko zachęcamy do samodzielnego uzupełnienia wniosku wraz z załącznikami (w razie wątpliwości można skorzystać z przykładowo wypełnionego wniosku znajdującego się w poniższych załącznikach lub skonsultować telefonicznie pod nr tel. 184140727 lub 184140728) i w ten sposób skrócić czas oczekiwania na obsługę indywidualną w Urzędzie.
Przypominamy, że kompletne wnioski wraz formularzem, oświadczeniem i z fakturami można składać za pośrednictwem poczty polskiej lub  bezpośrednio w budynku urzędu, do skrzynki znajdującej się w wejściu budynku, bez konieczności stania w kolejce.
 
 
 
 
 
 
Podziel się: