Zrealizowane zadania w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem środków budżetu województwa małopolskiego

W związku z zadaniami realizowanymi w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem środków budżetu województwa małopolskiego poniżej udostępniamy link do mapy prezentującej wykonane zadania.

LINK:
https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze