Zdalna szkoła+

"Zdalna szkoła +" to kolejny projekt wsparcia dla samorządów, które kupują wyposażenie służące do zdalnej nauki. Jest kontynuacją poprzedniego programu dofinansowania sprzętu dla uczniów „Zdalna szkoła”.

Gmina Łącko otrzymała na realizację programu "Zdalna szkoła +" grant w wysokości
144 999,96 zł.

Środki pochodzą z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Łącko. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione 42 laptopy wraz z oprogramowaniem, które trafią do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łącko.

 

1

Podziel się: