Zawiadomienie o prowadzonych pracach projektowych

ZAWIADOMIENIE

PRACOWNIA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH INSTAL PROJEKT

Z SIEDZIBĄ PRZY UL. BOERNERA 6 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

informuje, że na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) związanej z realizacją zadania: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w związku z gazyfikacją miejscowości Łącko i Czerniec m. Łącko, Tylmanowa gm. Ochotnica Dolna oraz Krościenko nad Dunajcem gm. Krościenko nad Dunajcem” prowadzi prace projektowe dotyczące:

BUDOWY GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

W ZWIĄZKU Z GAZYFIKACJĄ MIEJSCOWOŚCI ŁĄCKO I CZERNIEC

Zakres prac projektowych przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszego zawiadomienia a opis umieszczono na legendzie rysunku.

W związku z powyższym informujemy, iż na terenie nieruchomości wskazanych na mapie będą prowadzone prace geodezyjne, geologiczne i projektowe mające na celu realizację wyżej wymienionej inwestycji, a mieszkańcy gminy mogą otrzymywać w tej sprawie korespondencję.

Szczegóły w załącznikach:

- Zawiadomienie

- Załącznik graficzny

Podziel się:

Jakość powietrza: