Zaproszenie na warsztaty dialogu społecznego dotyczące kolejnego etapu tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD

Informacja BB