Zakończono roboty związane z odbudową dróg w Obidzy i Brzynie

13 października br. Gmina Łącko oddała do użytku i zakończyła realizację robót związanych z odbudową drogi gminnej Obidza I – Obidza II. Droga została zniszczona w wyniku wystąpienia intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2014r. Z uwagi na rozmiar zniszczeń przejazd odbywał się tymczasowymi przeprawami przez potok stwarzając bardzo duże utrudnienia dla mieszkańców i pozostałych użytkowników drogi.

Zakres robót związany z odbudową obejmował odcinek 1,7 km drogi w szczególności:

- odbudowę 5 obiektów mostowych w formie przepustów ramowych

- odbudowę  odwodnienia drogi (przepusty z rur HDPE, korytka betonowe)

- zabezpieczenie korpusu drogi od strony potoku koszami siatkowo-kamiennymi i narzutem kamiennym

- ubezpieczenie skarp ażurową kratą betonową

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu cementowego

Realizacja inwestycji zamknęła się w czterech miesiącach od czerwca do września 2015r.

Wartość inwestycji wyniosła 1 924 tys. zł z czego kwotę 1 493 tys. Zł gmina pozyskała z budżetu państwa, 50 tys. zł z budżetu Lasów Państwowych, udział własny gminy stanowił 381 tys. zł.

 Zakończono również roboty związane z realizacją zadania pn. Remont drogi gminnej „Przez Dział” w Obidzy. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltowa na odcinku 450 mb oraz trzy przepusty z rur HDPE SN8 dn 500 mm. Wartość robót wyniosła 138 344,45 zł. Przeprowadzony remont drogi w całości pokryty został  z budżetu Gminy Łącko.

Gmina Łącko dokonała odbioru robót na drodze gminnej „Musołówka - Groń” w Brzynie. Droga uzyskała nową nawierzchnię betonową na odcinku 330 mb. Całkowita wartość zrealizowanych robót wyniosła 75 tys. zł z czego kwotę 54 tys. zł stanowiła dotacja celowa pozyskana z budżetu państwa.

Zdjęcie 1 Obidza I – Obidza II
Zdjęcie 2 Obidza I – Obidza II
Zdjęcie 3 Obidza I – Obidza II
Zdjęcie 4 Obidza I – Obidza II
Zdjęcie 5 Obidza - Przez Dział
Zdjęcie 6 Brzyna