Zakończono montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Łącko

Zakończono prace i dokonano odbioru robót związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje solarne”. Inwestycja została realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie swym zakresem obejmowało montaż instalacji solarnej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku oraz montaż instalacji w 60 budynkach mieszkalnych  u osób fizycznych, które wykorzystywać będą wytworzoną energię wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Wartość  projektu: 869 657,27 zł brutto, w tym pozyskana dotacja 687 716,10 zł.

Średnie koszty zamontowanej instalacji  solarnej z podziałem na dwa i trzy kolektory słoneczne  przedstawia się następująco:

a)      wartość instalacji solarnej wyposażonej w dwa kolektory słoneczne wyniosła 10 580,00 zł z czego kwota 2 390,00 zł stanowił wkład własny właściciela budynku mieszkalnego.

 wartość instalacji  solarnej wyposażonej w trzy kolektory słoneczne wyniosła: 11 760,00 zł z czego kwota 2 600,00 zł stanowił wkład własny właściciela budynku mieszkalnego.