Zakończono I etap budowy kanalizacji w Kadczy!

Początkiem tygodnia dokonano odbioru inwestycji, jaką była „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kadcza- Etap I”. Zadanie było prowadzone w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Całkowita wartość I etapu inwestycji wyniosła  ponad 10,5 mln zł, a wartość pozyskanego dofinansowania z RPO WM na lata 2014 – 2020 to nieco ponad 7 mln zł.

Dzięki realizacji zadania udało się wykonać ponad 15 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz prawie 14 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 

Wykonawcą zadania był MUR-BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem.

Aktualnie trwają prace związane z II etapem budowy kanalizacji, po którym nastąpi etap III będący obecnie w fazie projektowania. Po całkowitym zakończeniu inwestycji znaczna większość miejscowości Kadcza będzie skanalizowana.

Zdjęcie 1 Odbiór końcowy budowy kanalizacji w Kadczy - etap I
Zdjęcie 2 Odbiór końcowy budowy kanalizacji w Kadczy - etap I