Zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych

01.03.2018 r.