Zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych

19.01.2018 r.