Zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych

24.11.2017 r.