Zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych

1.12.2017 r.