Zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych

12.12.2017 r.