Zajęcia wyjazdowe z zajęć rozwijających z matematyki - spotkania stacjonarne do Krakowa

Uczniowie ze Szkół Podstawowych w Obidzy, Kiczni, Maszkowic, Zagorzynia i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku, 21 czerwca uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych do Krakowia.

 Uczestnicy brali udział w zajęciach zorganizowanych w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, uczestniczyli w lekcji matematycznej pt. "Jak wygląda praca matematyka", oraz w grze terenowej pt."Poszukiwacze skarbów".

Ponadto członkowie kół matematycznych zwiedzili Podziemia Rynku Krakowa (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Bazylikę Mariacką, Sukiennice i Drogę Królewską.