Zajęcia metodą projektu w zakresie przedmiotów przyrodniczych pn. „Nasz szkolny ogródek”

Zajęcia w dniu 19 i 23.04.2018 r.

W tych dniach uczestnicy zajęć metodą projektu w zakresie przedmiotów przyrodniczych pn. "Nasz szkolny ogródek" oglądali gródki przydomowe. Następnie brali udział w  konkursie o tematyce "rośliny skalne"z nagrodami i dyplomami.

Kolejne zajęcia to odwiedziny kwitnących sadów, budowa kwiatu oraz konkurs przyrodniczy pn."Co już wiem o przyrodzie" Bylo dużo zabawy i rywalizacji.

/K.Faron-Majkrzak/