Zajęcia metodą projektu w zakresie przedmiotów przyrodniczych pn. „zwierzęta zimą”

23.11.2017 r.