Zajęcia metodą projektu w zakresie przedmiotów przyrodniczych pn. „Nasz szkolny ogródek”

10.05.2018 r.

Podczas dzisiejszych zajęć uczniowie w grupach wykonywali makietę kwitnącego sądu i majowej łąki. Potem rozwiązywali test nt. las domem zwierząt. Sami sporządzili również roztwór z odżywką do kwiatów i podlali wszystkie rośliny znajdujące się na terenie szkoły. Na zakończenie zajęć dzieci przygotowały projekt podarunku dla mamy w formie obrazka majowej łąki.

/K.Faron-Majkrzak/