Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - zajęcia indywidualne

 Matematyka w wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych.