XXIV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych

Komisja w składzie: Magdalena Kroh - etnograf, Jadwiga Adamczyk - muzyk, regionalista, Benedykt Kafel - etnograf  po obejrzeniu 5 grup dziecięcych postanowiła przyznać następujące miejsca:

I m-ce: Grupa kolędnicza „Herody” ze SP w Jazowsku (op. Bogusława Matusiewicz-Faron, Mirosława Potoczek)

I m-ce: Grupa kolędnicza "Z gwiazdą" z GOK w Łącku (op. Bernadetta Wąchała-Gawełek)

II m-ce: Grupa kolędnicza „Herody” ze SP w Maszkowicach (op. Beata Wąchała)

II m-ce: Grupa kolędnicza „Nowolecięta” ze SP w Obidzy (op. Anna Majerska)

III m-ce: Grupa kolędnicza „Herody” ze SP w Czarnym Potoku (op. Ewa Aleksander, Barbara Kiercz)

W uroczystym wręczeniu nagród wzięli udział Janusz Klag Wójt Gminy Łącko oraz Barbara Moryto dyrektor GOK-u. Wszystkie grup otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez GOK w Łącku - organizatora konkursu. Zaś jury w swym protokole podziękowało nauczycielom i opiekunom za przygotowanie uczestników, którzy prezentowali naprawdę wysoki poziom.

Ponadto jury zakwalifikowało na Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie: Grupę kolędniczą "Z gwiazdą" z GOK w Łącku oraz Grupę kolędniczą „Herody” ze SP w Jazowsku.

Wójt Gminy Łącko wyraził również swoje podziękowanie dla młodych ludzi, którzy z zapałem kultywują tradycje przodków, podziękował również opiekunom grup za zaangażowanie.

Podziel się:
Herody ze SP w Jazowsku
Kolędnicy Z gwiazdą z grupy teatralnej Berecik przy GOK w Łącku
Herody ze SP w Maszkowicach
Nowolecięta ze SP w Obidzy
Herody z ZSP w Czarnym Potoku
Wręczenie nagród i dyplomów dla kolędników przez Wójta Gminy Łącko Janusza Klaga, Magdalenę Kroh - jurorkę oraz Barbarę Moryto dyrektorkę GOK.