XXI Zlot Turystyczno-Krajoznawczy „Młodzież Z Chrystusem W III Tysiącleciu”

30 maja 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy odbyła się XXI edycja Zlotu Turystyczno-Krajoznawczego  „Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu” dla uczniów szkół podstawowych.

W wydarzeniu wzięło udział 56 uczniów z siedmiu szkół podstawowych Gminy Łącko: Szkoły Podstawowej w Jazowsku, Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, Szkoły Podstawowej w Obidzy, Szkoły Podstawowej w Szczereżu, Szkoły Podstawowej w Zabrzeży, Szkoły Podstawowej w Zarzeczu i Szkoły Podstawowej w Kadczy,  wraz z 8 opiekunami. 

Zlot rozpoczął się przy kapliczce na Opalanej w miejscowości Gaboń, gdzie Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy Pan Stanisław Szwarkowski przywitał wszystkich uczestników, przypominając krótką historię cudownej figury Chrystusa znajdującej się wewnątrz słynnej kapliczki. Następnie wikariusz Parafii Jazowsko ks. Piotr Bieś poprowadził  nabożeństwo majowe, po którym nastąpił przemarsz uczestników zlotu do ZSP w Kadczy, zabezpieczany przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadczy. Po przybyciu do szkoły, nastąpiła prezentacja grup zlotowych oraz integracja młodzieży poprzez udział w grach i zabawach. W podsumowaniu zlotu wziął udział Wójt Gminy Łącko Pan Jan Dziedzina, który wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, a także podziękował organizatorom oraz opiekunom grup za ich zaangażowanie i podtrzymywanie wieloletniej tradycji.

Zlot  zakończono  wspólnym odśpiewaniem „Barki”, ukochanej pieśni papieża Jana Pawła II. 

Zdjęcie 1 Rozpoczęcie zlotu przez Dyrektora ZS-P w Kadczy Pana Stanisława Szwarkowskiego
Zdjęcie 2 Odprawienie przez ks. Piotr Bieś nabożeństwa majowego przy kapliczce na Opalanej w miejscowości Gaboń
Zdjęcie 3 Wręczenie wszystkim uczestnikom pamiątkowych dyplomów przez Wójta Gminy Łącko Pan Jana Dziedzinę
Zdjęcie 4 Wspólne odśpiewanie „Barki”