Wyniki wyborów na Sołtysów i do Rad Sołeckich

W niedzielę 28 kwietnia 2019 r. w Gminie Łącko odbyły się wybory na Sołtysów i do Rad Sołeckich. W celu przeprowadzenia wyborów utworzono dwanaście obwodów głosowania.  Nowo wybranym Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich serdecznie gratulujemy.

Wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Łącko odbywały się po raz pierwszy w drodze wyborów tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectw uprawnionych do głosowania.

Wyniki przedstawiają się następująco:

1.SOŁECTWO BRZYNA:

Kandydat LIZOŃ Eugeniusz  otrzymał następującą liczbę głosów:
TAK - 92
NIE - 1
Sołtysem sołectwa Brzyna został: LIZOŃ Eugeniusz

2.SOŁECTWO CZARNY POTOK:

Kandydat BODZIONY Roman otrzymał następującą liczbę głosów:
TAK - 114
NIE - 1
Sołtysem sołectwa Czarny Potok został: BODZIONY Roman

3.SOŁECTWO CZERNIEC:

Kandydat RDZAWSKI Michał Andrzej otrzymał następującą liczbę głosów:
TAK - 83
NIE - 2
Sołtysem sołectwa Czerniec został: RDZAWSKI Michał Andrzej

4.SOŁECTWO JAZOWSKO:

Kandydat OLSZEWSKI Grzegorz Marek otrzymał następującą liczbę głosów:
TAK - 227
NIE - 6
Sołtysem sołectwa Jazowsko  został: OLSZEWSKI Grzegorz Marek

5.SOŁECTWO KADCZA:

Kandydat KOTAS Jan otrzymał następującą liczbę głosów:
TAK - 74
NIE - 5
Sołtysem sołectwa Kadcza  został: KOTAS Jan

6.SOŁECTWO KICZNIA:

Kandydat DĄBROWSKI JAN, otrzymał następującą liczbę głosów:
TAK - 162
NIE - 4
Sołtysem sołectwa  Kicznia  został: DĄBROWSKI JAN

7. SOŁECWO ŁAZY BRZYŃSKIE

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
GRZECH Agnieszka – 22
KOZIK Stefan – 82
Najwięcej głosów otrzymał i został wybrany Sołtysem: KOZIK Stefan

8.SOŁECTWO ŁĄCKO

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
JANCZURA Józef – 183
WALIGÓRSKI Marcin – 76
Najwięcej głosów otrzymał i został wybrany Sołtysem: JANCZURA Józef

9.SOŁECTWO MASZKOWICE

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
JAREK Zbigniew Tadeusz – 80
ZĄBEK Jacek Kazimierz –193
Najwięcej głosów otrzymał i został wybrany Sołtysem: ZĄBEK Jacek Kazimierz

10. SOŁECTWO OBIDZA

Kandydat KAWECKI Krzysztof Andrzej otrzymał następującą liczbę głosów:
TAK - 184
NIE - 15
Sołtysem sołectwa Obidza  został: KAWECKI Krzysztof Andrzej

11. SOŁECTWO SZCZEREŻ

Kandydat BOBER Józef otrzymał następującą liczbę głosów:
TAK - 97
NIE - 2
Sołtysem sołectwa Szczereż  został: BOBER Józef

12. SOŁECTWO WOLA KOSNOWA

Kandydat KLAG Władysław otrzymał następującą liczbę głosów:
TAK - 67
NIE - 7
Sołtysem sołectwa Wola Kosnowa  został: KLAG Władysław

13. SOŁECTWO WOLA PISKULINA

Kandydat WYSOPAL Karol otrzymał następującą liczbę głosów:
TAK - 30
NIE - 1
Sołtysem sołectwa Wola Piskulina  został: WYSOPAL Karol

14. SOŁECTWO ZABRZEŻ

Kandydat GAŁYSA Stanisław otrzymał następującą liczbę głosów:
TAK - 142
NIE - 9
Sołtysem sołectwa Zabrzeż został: GAŁYSA Stanisław

15. SOŁECTWO ZAGORZYN

Kandydat KURZEJA Tadeusz Michał otrzymał następującą liczbę głosów:
TAK - 125
NIE - 8
Sołtysem sołectwa Zagorzyn został: KURZEJA Tadeusz Michał

16. SOŁECTWO ZARZECZE

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
CIESIELKA Natalia Kinga – 79
MAURER Krzysztof Jan – 94
Najwięcej głosów otrzymał i został wybrany Sołtysem: MAURER Krzysztof Jan

 

Protokół zbiorczy z wyników wyborów.

Podziel się:

Jakość powietrza: